Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü olarak “8. Halka, Modül ve Cebir Çalıştayı”na ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu çalıştay; 2012’den bugüne farklı üniversitelerin (Karabük Üniversitesi (2012), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (2013-2014), Hacettepe Üniversitesi (2015-2016), Dokuz Eylül Üniversitesi (2017-2018)) ev sahipliğinde gerçekleştirilen RMA çalıştaylarının sekizincisidir. Çalıştay kapsamında; cebirlerin temsil teorisi ve halka-modül teorilerinin ortak noktalarında yer alan ve önemli yapı taşlarından olan “rings of finite representation type” ve “seriality” konularında bazı temel teoremlerden bahsedilecektir. Ayrıca “Sonsuz boyutlu cebirler üzerindeki modüller” , “Fonksiyonel Özdeşlik Nedir?” ve “Kalıtsal Noether Asal Halkalar” konu başlıklarındaki “contributed lecture” konuşmaları ve sunumlar esnasında doğal olarak ortaya çıkan soruları tartışma ve sohbetlerle çalıştayın içeriği zenginleştirilecektir.

Konaklama organizasyonlarının yapılabilmesi için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2019'dir.

Cebir Çalıştayı
29 Ocak - 2 Şubat 2018